Ponuka bytov

Budova C 12 Budova C 22 Budova C 23 Budova C 11 Budova C 13

Kurzorom si vyberte bytový dom, poschodie, kliknite a vyberte si Váš nový byt.

x NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6
x NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7
x NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7
x NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7
x NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7
x
Byt
Byt

Zadajte parametre pre výber vášho nového bytu

Počet izieb:

Rozloha bytu:

m2

Cena bytu:

 

Stav: Balkón: Podlažie:
Zrušiť filter
Bytový dom Podlažie Číslo bytu Počet izieb Byt v m2 Balkón v m2 Spolu v m2 Stav bytu Cena bytu s DPH Rezervovať
Bytový dom C22 II. Byt C 22-02 2 51,28 m2 68,18 m2 Predaný
Bytový dom C22 II. Byt C 22-03 2 52,08 m2 68,92 m2 Predaný
Bytový dom C22 II. Byt C 22-04 2 41,72 m2 58,56 m2 Predaný
Bytový dom C22 III. Byt C 22-06 2 51,28 m2 4,57 m2 57,80 m2 Predaný
Bytový dom C22 III. Byt C 22-07 2 52,08 m2 3,31 m2 57,06 m2 Predaný
Bytový dom C22 III. Byt C 22-08 2 41,72 m2 3,31 m2 46,70 m2 Predaný
Bytový dom C22 IV. Byt C 22-10 2 51,28 m2 4,57 m2 57,80 m2 Predaný
Bytový dom C22 IV. Byt C 22-11 2 52,08 m2 3,32 m2 57,07 m2 Predaný
Bytový dom C22 IV. Byt C 22-12 2 41,72 m2 3,31 m2 46,70 m2 Predaný
Bytový dom C22 V. Byt C 22-14 2 51,28 m2 4,57 m2 57,80 m2 Predaný
Bytový dom C22 V. Byt C 22-15 2 52,08 m2 3,31 m2 57,06 m2 Predaný
Bytový dom C22 V. Byt C 22-16 2 41,72 m2 3,33 m2 46,72 m2 Predaný
Bytový dom C22 VI. Byt C 22-18 2 51,28 m2 4,57 m2 57,67 m2 Predaný
Bytový dom C22 VI. Byt C 22-19 2 52,08 m2 3,31 m2 57,06 m2 Predaný
Bytový dom C22 VI. Byt C 22-20 2 41,72 m2 7,01 m2 50,42 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-2 2 47,79 m2 49,03 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-3 2 47,79 m2 49,08 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-6 2 47,57 m2 48,86 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-7 2 47,79 m2 64,37 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-10 2 47,79 m2 3,79 m2 52,82 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-11 2 47,49 m2 3,79 m2 52,87 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-14 2 47,57 m2 3,79 m2 52,65 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-15 2 47,79 m2 3,79 m2 52,6 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-18 2 47,79 m2 3,79 m2 52,82 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-19 2 47,79 m2 3,79 m2 52,87 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-22 2 47,57 m2 3,79 m2 52,65 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-23 2 47,79 m2 3,79 m2 52,60 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-26 2 47,79 m2 3,79 m2 52,82 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-27 2 47,79 m2 3,79 m2 52,87 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-30 2 47,57 m2 3,79 m2 52,65 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-31 2 47,79 m2 3,79 m2 52,60 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-34 2 47,79 m2 3,79 m2 52,82 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-35 2 47,79 m2 3,79 m2 52,87 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-38 2 47,57 m2 3,79 m2 52,65 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-39 2 47,79 m2 3,79 m2 52,6 m2 Predaný
Bytový dom C13 II. Byt C 13-5 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 II. Byt C 13-6 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 II. Byt C 13-7 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 III. Byt C 13-9 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 III. Byt C 13-10 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 III. Byt C 13-11 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 IV. Byt C 13-13 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 IV. Byt C 13-14 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 IV. Byt C 13-15 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 V. Byt C 13-17 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 V. Byt C 13-18 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 V. Byt C 13-19 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 VI. Byt C 13-21 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 VI. Byt C 13-22 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 VI. Byt C 13-23 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C21 I. Byt C 21-2 2 35,66 m2 35,66 m2 Predaný
Bytový dom C21 II. Byt C 21-4 2 49,3 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 II. Byt C 21-5 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 II. Byt C 21-6 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 III. Byt C 21-8 2 49,3 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 III. Byt C 21-9 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 III. Byt C 21-10 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 IV. Byt C 21-12 2 49,3 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 IV. Byt C 21-13 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 IV. Byt C 21-14 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 V. Byt C 21-16 2 49,30 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 V. Byt C 21-17 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 V. Byt C 21-18 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 VI. Byt C 21-20 2 49,30 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 VI. Byt C 21-21 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 VI. Byt C 21-22 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C23 I. Byt C 23-45 2 48,11 m2 69,11 m2 Predaný
Bytový dom C23 I. Byt C 23-46 2 43,78 m2 78,78 m2 Predaný
Bytový dom C23 I. Byt C 23-47 2 45,75 m2 83,57 m2 Predaný
Bytový dom C23 I. Byt C 23-48 2 55,83 m2 118,25 m2 Predaný
Bytový dom C23 I. Byt C 23-49 2 48,11 m2 69,11 m2 Predaný
Bytový dom C23 II. Byt C 23-02 2 47,79 m2 3,79 m2 53,51 m2 Predaný
Bytový dom C23 II. Byt C 23-03 2 47,49 m2 3,79 m2 53,06 m2 Predaný
Bytový dom C23 II. Byt C 23-06 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Predaný
Bytový dom C23 II. Byt C 23-07 2 47,79 m2 3,79 m2 53,51 m2 Predaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-10 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Predaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-11 2 47,79 m2 2,74 m2 52,01 m2 Predaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-14 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Predaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-15 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Predaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-18 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Predaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-19 2 47,79 m2 2,74 m2 52,01 m2 Predaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-22 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Predaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-23 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Predaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-26 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Predaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-27 2 47,79 m2 2,74 m2 52,01 m2 Predaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-30 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Predaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-31 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Predaný
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-34 2 47,79 m2 3,79 m2 53,51 m2 Predaný
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-35 2 47,79 m2 3,79 m2 53,06 m2 Predaný
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-38 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Predaný
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-39 2 47,79 m2 3,79 m2 53,51 m2 Predaný
Bytový dom C23 VII. Byt C 23-42 2 47,68 m2 139,72 m2 Predaný
Bytový dom C23 VII. Byt C 23-43 2 47,68 m2 139,79 m2 Voľný 139 291 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU