Ponuka bytov

Budova C 12 Budova C 22 Budova C 23 Budova C 11 Budova C 13

Kurzorom si vyberte bytový dom, poschodie, kliknite a vyberte si Váš nový byt.

x NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6
x NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7
x NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7
x NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7
x NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 NP6 NP7
x
Byt
Byt Byt Byt
Byt Byt Byt Byt Byt Byt Byt
Byt
Byt Byt Byt
Byt Byt
Byt Byt Byt Byt Byt
Byt

Zadajte parametre pre výber vášho nového bytu

Počet izieb:

Rozloha bytu:

m2

Cena bytu:

 

Stav: Balkón: Podlažie:
Zrušiť filter
Bytový dom Podlažie Číslo bytu Počet izieb Byt v m2 Balkón v m2 Spolu v m2 Stav bytu Cena bytu s DPH Rezervovať
Bytový dom C22 II. Byt C 22-01 3 71,48 m2 3,79 m2 92,62 m2 Predaný
Bytový dom C22 II. Byt C 22-02 2 51,28 m2 68,18 m2 Predaný
Bytový dom C22 II. Byt C 22-03 2 52,08 m2 68,92 m2 Predaný
Bytový dom C22 II. Byt C 22-04 2 41,72 m2 58,56 m2 Predaný
Bytový dom C22 III. Byt C 22-05 3 71,48 m2 7,58 m2 81,34 m2 Predaný
Bytový dom C22 III. Byt C 22-06 2 51,28 m2 4,57 m2 57,80 m2 Predaný
Bytový dom C22 III. Byt C 22-07 2 52,08 m2 3,31 m2 57,06 m2 Predaný
Bytový dom C22 III. Byt C 22-08 2 41,72 m2 3,31 m2 46,70 m2 Predaný
Bytový dom C22 IV. Byt C 22-09 3 71,48 m2 7,58 m2 81,34 m2 Predaný
Bytový dom C22 IV. Byt C 22-10 2 51,28 m2 4,57 m2 57,80 m2 Predaný
Bytový dom C22 IV. Byt C 22-11 2 52,08 m2 3,32 m2 57,07 m2 Predaný
Bytový dom C22 IV. Byt C 22-12 2 41,72 m2 3,31 m2 46,70 m2 Predaný
Bytový dom C22 V. Byt C 22-13 3 71,48 m2 7,58 m2 81,34 m2 Predaný
Bytový dom C22 V. Byt C 22-14 2 51,28 m2 4,57 m2 57,80 m2 Predaný
Bytový dom C22 V. Byt C 22-15 2 52,08 m2 3,31 m2 57,06 m2 Predaný
Bytový dom C22 V. Byt C 22-16 2 41,72 m2 3,33 m2 46,72 m2 Predaný
Bytový dom C22 VI. Byt C 22-17 3 71,48 m2 7,58 m2 81,34 m2 Predaný
Bytový dom C22 VI. Byt C 22-18 2 51,28 m2 4,57 m2 57,67 m2 Predaný
Bytový dom C22 VI. Byt C 22-19 2 52,08 m2 3,31 m2 57,06 m2 Predaný
Bytový dom C22 VI. Byt C 22-20 2 41,72 m2 7,01 m2 50,42 m2 Predaný
Bytový dom C22 VII. Byt C 22-21 4 101,57 m2 3,79 m2 134,13 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-1 3 77,38 m2 3,79 m2 87,89 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-2 2 47,79 m2 49,03 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-3 2 47,79 m2 49,08 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-4 3 67,09 m2 7,39 m2 76,0 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-5 3 67,08 m2 7,39 m2 75,99 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-6 2 47,57 m2 48,86 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-7 2 47,79 m2 64,37 m2 Predaný
Bytový dom C12 II. Byt C 12-8 3 77,38 m2 3,79 m2 103,10 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-9 3 77,38 m2 12,45 m2 91,7 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-10 2 47,79 m2 3,79 m2 52,82 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-11 2 47,49 m2 3,79 m2 52,87 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-12 3 67,09 m2 7,39 m2 76,00 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-13 3 67,08 m2 7,3 m2 75,90 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-14 2 47,57 m2 3,79 m2 52,65 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-15 2 47,79 m2 3,79 m2 52,6 m2 Predaný
Bytový dom C12 III. Byt C 12-16 3 77.38 m2 12,45 m2 91.70 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-17 3 77,38 m2 12,45 m2 91,70 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-18 2 47,79 m2 3,79 m2 52,82 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-19 2 47,79 m2 3,79 m2 52,87 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-20 3 67,09 m2 7,39 m2 76 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-21 3 67,08 m2 7,3 m2 75,90 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-22 2 47,57 m2 3,79 m2 52,65 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-23 2 47,79 m2 3,79 m2 52,60 m2 Predaný
Bytový dom C12 IV. Byt C 12-24 3 77,38 m2 12,45 m2 91,70 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-25 3 77,38 m2 12,45 m2 91,70 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-26 2 47,79 m2 3,79 m2 52,82 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-27 2 47,79 m2 3,79 m2 52,87 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-28 3 67,09 m2 7,39 m2 76 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-29 3 67,08 m2 7,31 m2 75,91 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-30 2 47,57 m2 3,79 m2 52,65 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-31 2 47,79 m2 3,79 m2 52,60 m2 Predaný
Bytový dom C12 V. Byt C 12-32 3 77,38 m2 12,45 m2 91,70 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-33 3 77,38 m2 12,45 m2 91,70 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-34 2 47,79 m2 3,79 m2 52,82 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-35 2 47,79 m2 3,79 m2 52,87 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-36 3 67,09 m2 7,39 m2 76 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-37 3 67,08 m2 7,3 m2 75,90 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-38 2 47,57 m2 3,79 m2 52,65 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-39 2 47,79 m2 3,79 m2 52,6 m2 Predaný
Bytový dom C12 VI. Byt C 12-40 3 77,38 m2 12,45 m2 91,70 m2 Predaný
Bytový dom C12 VII. Byt C 12-41 4 103,78 m2 135,03 m2 Voľný 251 750 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C12 VII. Byt C 12-42 4 97,60 m2 128,39 m2 Predaný
Bytový dom C13 I. Byt C 13-1 3 58,39 m2 58,39 m2 Predaný
Bytový dom C13 I. Byt C 13-2 1 36,2 m2 36,20 m2 Predaný
Bytový dom C13 I. Byt C 13-3 1 34,37 m2 34,37 m2 Predaný
Bytový dom C13 II. Byt C 13-4 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C13 II. Byt C 13-5 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 II. Byt C 13-6 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 II. Byt C 13-7 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 III. Byt C 13-8 3 69,79 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C13 III. Byt C 13-9 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 III. Byt C 13-10 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 III. Byt C 13-11 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 IV. Byt C 13-12 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C13 IV. Byt C 13-13 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 IV. Byt C 13-14 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 IV. Byt C 13-15 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 V. Byt C 13-16 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C13 V. Byt C 13-17 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 V. Byt C 13-18 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 V. Byt C 13-19 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 VI. Byt C 13-20 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C13 VI. Byt C 13-21 2 49,37 m2 3,79 m2 53,16 m2 Predaný
Bytový dom C13 VI. Byt C 13-22 2 49,64 m2 3,79 m2 53,43 m2 Predaný
Bytový dom C13 VI. Byt C 13-23 2 52,06 m2 7,58 m2 59,64 m2 Predaný
Bytový dom C13 VII. Byt C 13-24 4 103,09 m2 8,09 m2 133,65 m2 Predaný
Bytový dom C21 I. Byt C 21-1 3 58,42 m2 58,42 m2 Predaný
Bytový dom C21 I. Byt C 21-2 2 35,66 m2 35,66 m2 Predaný
Bytový dom C21 II. Byt C 21-3 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C21 II. Byt C 21-4 2 49,3 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 II. Byt C 21-5 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 II. Byt C 21-6 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 III. Byt C 21-7 3 69,76 m2 7,58 m2 77.34 m2 Predaný
Bytový dom C21 III. Byt C 21-8 2 49,3 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 III. Byt C 21-9 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 III. Byt C 21-10 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 IV. Byt C 21-11 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C21 IV. Byt C 21-12 2 49,3 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 IV. Byt C 21-13 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 IV. Byt C 21-14 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 V. Byt C 21-15 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C21 V. Byt C 21-16 2 49,30 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 V. Byt C 21-17 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 V. Byt C 21-18 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 VI. Byt C 21-19 3 69,76 m2 7,58 m2 77,34 m2 Predaný
Bytový dom C21 VI. Byt C 21-20 2 49,30 m2 3,79 m2 53,09 m2 Predaný
Bytový dom C21 VI. Byt C 21-21 2 49,33 m2 3,79 m2 53,12 m2 Predaný
Bytový dom C21 VI. Byt C 21-22 2 52,13 m2 7,58 m2 59,71 m2 Predaný
Bytový dom C21 VII. Byt C 21-23 4 100,95 m2 7,63 m2 131,34 m2 Predaný
Bytový dom C23 I. Byt C 23-45 2 48,11 m2 69,11 m2 Predaný
Bytový dom C23 I. Byt C 23-46 2 43,78 m2 78,78 m2 Voľný 100 485 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 I. Byt C 23-47 2 45,75 m2 83,57 m2 Predaný
Bytový dom C23 I. Byt C 23-48 2 55,83 m2 118,25 m2 Voľný 131 002 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 I. Byt C 23-49 2 48,11 m2 69,11 m2 Voľný 103 419 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-01 3 73,48 m2 12,31 m2 87,72 m2 Voľný 138 102 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-02 2 47,79 m2 3,79 m2 53,51 m2 Voľný 100 485 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-03 2 47,49 m2 3,79 m2 53,06 m2 Voľný 98 468 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-04 3 67,07 m2 7,39 m2 76,39 m2 Voľný 124 696 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-05 3 67,07 m2 7,3 m2 76,3 m2 Voľný 124 696 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-06 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Voľný 98 468 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-07 2 47,79 m2 3,79 m2 53,51 m2 Voľný 98 818 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 II. Byt C 23-08 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Predaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-09 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Voľný 139 565 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 III. Byt C 23-10 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Predaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-11 2 47,79 m2 2,74 m2 52,01 m2 Predaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-12 3 67,07 m2 7,39 m2 76,39 m2 Predaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-13 3 67,07 m2 7,3 m2 76,3 m2 Predaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-14 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-15 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Predaný
Bytový dom C23 III. Byt C 23-16 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-17 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Predaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-18 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-19 2 47,79 m2 2,74 m2 52,01 m2 Voľný 99 106 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-20 3 67,07 m2 7,39 m2 76,39 m2 Predaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-21 3 67,07 m2 7,3 m2 76,3 m2 Voľný 125 080 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-22 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Voľný 99 106 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-23 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Predaný
Bytový dom C23 IV. Byt C 23-24 3 73,47 m2 12,32 m2 87,72 m2 Predaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-25 3 73,45 m2 12,31 m2 87,69 m2 Predaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-26 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Predaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-27 2 47,79 m2 2,74 m2 52,01 m2 Voľný 99 461 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 V. Byt C 23-28 3 67,07 m2 7,39 m2 76,39 m2 Predaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-29 3 67,07 m2 7,3 m2 76,30 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-30 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Voľný 99 461 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 V. Byt C 23-31 2 47,79 m2 2,74 m2 52,46 m2 Predaný
Bytový dom C23 V. Byt C 23-32 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Predaný
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-33 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Voľný 139 696 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-34 2 47,79 m2 3,79 m2 53,51 m2 Predaný
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-35 2 47,79 m2 3,79 m2 53,06 m2 Voľný 99 133 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-36 3 67,07 m2 7,39 m2 76,39 m2 Voľný 125 815 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-37 3 67,07 m2 7,3 m2 76,30 m2 Voľný 125 815 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-38 2 47,49 m2 3,79 m2 52,76 m2 Voľný 99 133 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-39 2 47,79 m2 3,79 m2 53,51 m2 Predaný
Bytový dom C23 VI. Byt C 23-40 3 73,47 m2 12,31 m2 87,71 m2 Predaný
Bytový dom C23 VII. Byt C 23-41 3 68,19 m2 139,98 m2 Predaný
Bytový dom C23 VII. Byt C 23-42 2 47,68 m2 139,72 m2 Rezervovaný
Bytový dom C23 VII. Byt C 23-43 2 47,68 m2 139,79 m2 Voľný 147 291 € O tento byt mám zaujem DETAIL BYTU
Bytový dom C23 VII. Byt C 23-44 3 68,19 m2 139,98 m2 Predaný