Parkovacie miesta

Ponúkame predaj parkovacích miest.
Cena za jedno  parkovacie miesto je 5.000.-€ včítane DPH.