Parkovacie miesta

Ponúkame predaj parkovacích miest.
Cena za jedno  parkovacie miesto je 5.200.-€ včítane DPH.