Financovanie

Obchodné podmienky a možnosti financovania bytu v projekte Nová Nitra.
Postup pri kúpe:rezervacia bytu osobne na predajnom miesterezervacia bytu osobne na predajnom mieste

  • rezervacia bytu na webovej stranke www.novanitra.sk 
  • rezervacia bytu osobne na predajnom mieste
  • uzatvorenie Zmluvy o budúcej Zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľností 
  • uzatvorenie Zmluvy o prevode nehnuteľností po vydaní právoplatného Kolaudačného rozhodnutia, prideleniu súpisného čísla a po zaplatení 100% kúpnej ceny.

Splátkový kalendár

  • splátka kúpnej ceny - 20% z kúpnej ceny , platná do 14 dní od podpisu Zmluvy o budúcej Zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
  • splátka kúpnej ceny - 80% z kúpnej ceny (znížená o rezervačný poplatok), po vydaní právoplatného Kolaudačného rozhodnutia.

Súčasne sa každému klientovi snažíme maximálne vyjsť v ústrety v jeho požiadavkách pri financovaní kúpy nehnuteľnosti. Klientovi umožňujeme spolufinancovať kúpu bytu aj prostredníctvom hypotekárneho úveru z ktorejkoľvek banky. Keďže druhá splátka kúpnej ceny je splatná až po kolaudácii, výhodou klienta je to, že splácať hypotéku začne až približne v čase, keď bude byt odovzdaný klientovi do užívania