Fázy výstavby

V projekte Nová Nitra I.etapa  je  výstavba bytových domov realizovaná vo viacerých fázach.

1.fáza I. etapy:

Bola ukončená v roku 2013 postavením bytového domu C 11 s 21 bytmi a siedmimi nebytovými priestormi určenými pre obchodné aktivity a vybudovaním  vonkajších parkovacích miest a priľahlej komunikácie. Všetky byty boli odpredané, nebytové priestory  a niektoré parkovacie miesta sú naďalej v predaji.

2.fáza I. etapy:

Bytové domy C 13 a C 21 spolu so 47 bytmi a vonkajšími  parkovacími miestami bola ukončená v marci 2017. Všetky byty boli odpredané a odovzdané majiteľom do užívania. Parkovacie miesta sú naďalej v predaji.

3.fáza I. etapy:

Bytový dom C 22 s 21 bytmi bol ukončený v novembri 2017, Nasledne stavba podzemnej garáže so 77 parkovacími miestami bola ukončená v marci 2018 a nakoniec bytový dom C 12 so 42 bytmi a dvoma nebytovými priestormi pre obchodné aktivity, bol ukončený v júni 2018. Parkovacie miesta sú naďalej v predaji.

4.fáza I. etapy:

Bytový dom  C 23 so 49 bytmi a vonkajšími parkovacími miestami je práve v predaji. Skolaudovaný v Decembri 2019.